شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

بلاگ ماسونری

  |   تجارت   |   بدون دیدگاه

حضور مدیر عامل ناوک شیمی پخش در نشست بررسی توافقنامه ترجیحی اورآسیا

در آبانماه سال 98 پس از سه سال بررسی کارشناسی و مذاکرات در زمینه چگونگی همکاری متقابل ایران و اتحادیه اورآسیا ، سر انجام موافقت نامه...

ادامه مطلب
10 ژانویه
2