شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

بلاگ

ناوک شیمی

ناوک شیمی پخش پیشتاز در عرصه انتخاب مردمی

  |   تجارت   |   بدون دیدگاه

دو محصول دانش بنیان این شرکت که باعث کاهش قابل توجه هزینه عکاسی روی شابلون های چاپ می شوند مورد توجه داورهای بخش صنعت کمپین مقابله با تحریم معاونت زنان ریاست جمهوری تحت عنوان زنان نسل تحریم ، قرار گرفت و مدیر عامل ناوک شیمی پخش در ردیف ده بانوی کارآفرین برتر به انتخابات ارای مردمی تقدیر شد.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه