شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

رنگ راکتیو کد ۴۹ مدل Blue P3R

درباره این پروژه

ر نگ راکتیو کد ۴۹ مدل Blue P3R

رنگ راکتیو

مدل Blue P3R

کد۴۹

ناوک شیمی پخش

رنگ راکتیو کد 49 مدل Blue P3R

رنگ راکتیو کد 49 مدل Blue P3R ارائه شده توسط ناوک شیمی پخش

اطلاعات تماس

آدرس : شعبه: ایران-تهران-تهران-میدان آرژانتین - ابتدای بخارست - ساختمان طلا - طبقه چهارم - واحد2 موبایل : 09120194537 تلفن : 021-88247872~3, 021-88736225, 021-88731256 فکس : 021-88730131 تلفکس : 021-88731256 وب سایت : www.navakchem.ir

دسته بندی

رنگ نساجی