شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

بایگانی

اسپری-ضد-عفونی

اسپری ضد عفونی کننده

  |  

اسپری ضد عفونی کننده  اسپری ضد عفونی و ترمیم کننده زخم نیواشا nivasha اسپری ضد عفونی و ترمیم کننده زخم نیواشا برای زخم های سطحی و عمقی استفاده میشود. (برای زخم های عمقی زیر نظر پزشک متخصص استفاده گردد.) اسپری نانونقره نیواشا محصول دانش بنیان ، ضد عفونی کننده وترمیم کننده...

ادامه مطلب