×

اطلاعیه ها

مشخصات خود را فراموش کردید؟

ایجاد حساب کاربری

گزانتان گام

یک پلی ساکارید طبیعی است.نام دیگر زانتان گام،صمغ گزانتان می باشد

موارد کاربرد آن: قوام دهنده در انواع سس،جایگزین سفیده تخم مرغ

درتهیه انواع بستنی،آب میوه،نان و آدامس

بهبود دهنده ویسکوزیته و افزودنی خوراکی

به عنوان استابلایزر استفاده  می شود.

بالا