×

اطلاعیه ها

مشخصات خود را فراموش کردید؟

ایجاد حساب کاربری

ژلاتین

به دلیل دارا بودن ویژگی های ایجاد ژل و قوام دهندگی،در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد در ژلها ،مارمالادها،آبنبات ها،بستنی ها و برخی شیرینی ها به کار

می رود.

بالا