×

اطلاعیه ها

مشخصات خود را فراموش کردید؟

ایجاد حساب کاربری

لستین

لستین به معنای زرده تخم مرع است ویژگی امولسیون سازی و چرب کنندگی دارد.

کاهش دهنده چسبندگی در صنعت شیرینی سازی

کنترل کننده میزان شکر و شکلاتها

بالا