×

اطلاعیه ها

مشخصات خود را فراموش کردید؟

ایجاد حساب کاربری

رنگ راکتیو نارنجی کد ۳۵ MONARYL P

رنگ راکتیو 

شرکت ناوک شیمی پخش ارایه کننده تخصصی رنگهای نساجی به ویژه رنگهای راکتیو در طیف های مختلف است

ارسال نمونه و ارایه خدمات فنی برای مشتریان رایگان می باشد

Orange P4RN

تولید چین

۲۵کیلو گرم 

 

بالا