×

اطلاعیه ها

مشخصات خود را فراموش کردید؟

ایجاد حساب کاربری

رنگ راکتیو مشکی کد ۸۵ MONARYL P

رنگ راکتیو 

شرکت ناوک شیمی پخش ارایه کننده تخصصی رنگهای نساجی به ویژه رنگهای راکتیو در طبف های مختلف است 

ارسال نمونه و ارایه خدمات فنی برای مشتریان رایگان می باشد

Yellow P8G

تولید چین

۲۵کیلو گرم

بالا