×

اطلاعیه ها

مشخصات خود را فراموش کردید؟

ایجاد حساب کاربری

رنگ راکتیو زرد کد MONARYL P Orange 12

رنگ اکتیو 

شرکت ناوک شیمی پخش ارایه کننده تخصصی رنگهای نساجی به ویژه رنگهای راکتیو در طیف های مختلف است

ارسال نمونه و ارایه خدمات فتی برای مشتریان رایگان می باشد

Golden Yellow PR

تولید چین

۲۵کیلو گرم 

بالا