×

اطلاعیه ها

مشخصات خود را فراموش کردید؟

ایجاد حساب کاربری

رنگ راکتیو آبی کد۵۹ MONARYL P

رنگ راکتیو

شرکت ناوک شیمی پخش ارایه کننده تخصصی رنگهای نساجی به ویژه رنگهای راکتیو در طیف های مختلف است

ارسال نمونه و ارایه خدمات فنی برای مشتریان رایگان می باشد 

Navy Blue PR

تولید چین

۲۵کیلوگرم 

بالا