×

اطلاعیه ها

مشخصات خود را فراموش کردید؟

ایجاد حساب کاربری

رنگ راکتیو آبی کد ۲۵ MONARYL

رنگ راکتیو 

شرکت ناوک شیمی پخش ارایه کننده رنگهای نساجی به ویژه  رنگهای راکتیو در طیف های مختلف است

ارسال نمونه و ارایه خدمات فنی برای مشتریان رایگان می باشد

Turq Blue P5G

تولید چین

۲۵کیلو گرم

بالا