×

اطلاعیه ها

مشخصات خود را فراموش کردید؟

ایجاد حساب کاربری

رنگ راکتیو آبی قهوه ای کد ۹ MONARYL P

رنگ راکتیو 

شرکت ناوک شیمی پخش ارایه کننده تخصصی رنگهای نساجی به ویژه رنگهای راکتیو در طیف های مختلف است 

ارسال نمونه و ارایه خدمات فنی برای مشتریان رایگان می باشد 

Red Brown P4R

تولید چین 

۲۵کیلو گرم 

بالا