×

اطلاعیه ها

مشخصات خود را فراموش کردید؟

ایجاد حساب کاربری

سوربات پتاسیم

بسیار محلول در آب و صنایع غذایی به عنوان یک نگهدارنده ضدکپک کاربرد دارد.

مهم ترین کاربرد آن در مربا،پنیر،مارگارین،شوریجات،نوشابه های غیرالکی.

بالا