×

اطلاعیه ها

مشخصات خود را فراموش کردید؟

ایجاد حساب کاربری

دکستروز

ماده قندی حاصل از ذرت است جزو شیرین کننده های طبیعی است .

عامل ایجاد بافت نرم در شیرینی ،اسنک ها و دیگر محصولات نانوایی .

باعث ثبات طعم شیرینی در محصولات مثل سس.

مانع کریستالیزه شدن بعد ار پخت.

بالا