×

اطلاعیه ها

مشخصات خود را فراموش کردید؟

ایجاد حساب کاربری

حلال ایزوپروپیل الکل

یک ترکیب شیمیایی مولکولی و یک ترکیب شیمیایی بی رنگ است قابل اشتغال با بوی قوی است

جهت جداسازی یون های فلزی از محلول آبی ،در صنعت نساجی ،کاغذ کاربرد دارد

بالا