×

اطلاعیه ها

مشخصات خود را فراموش کردید؟

ایجاد حساب کاربری

بی کربنات سدیم(جوش شیرین )

دارای خاصیت بازی،بی بو و بی طعم است در ترکیب خمیرنان برای متخلخل کردن نان ،شیرینی،کلوچه،بیسکویت استفاده می شود .

بالا