×

اطلاعیه ها

مشخصات خود را فراموش کردید؟

ایجاد حساب کاربری

بوتیل گلایکول

به لحاظ قدرت حلالیت بسیار خوب است

بوی ملایم وخوشایند آن قابلیت حلالیت آن با حلا ل های آلی دیگر در صنایع متعددی کاربرد دارد

مهم ترین کاربرد ان در صنعت پوشش رنگی می باشد

ماده ای با نقطه جوش بالا،فراریت پایین است.

بالا