×

اطلاعیه ها

مشخصات خود را فراموش کردید؟

ایجاد حساب کاربری

ایزوله سویا

این ماده در جذب بالای آب و خواص امولسیفایری ایزوله درنوشیدنیها ،نوشابه های ورزشی،سس ها ،لبنیات و بستنی ،فرآورده های گوشتی مانند

سوسیس و کالباس  کاربرد دارد .

بالا