×

اطلاعیه ها

مشخصات خود را فراموش کردید؟

ایجاد حساب کاربری

استون

در اکثر واکنش ها تولید هیدرازون می کند

به طور طبیعی در گیاهان،درختان،گازهای آتشنشانی واز تجزیه چربی های بدن تولید می شود

این ماده مایعی سمی،روان،بی رنگ با بوی نسبتا خوب شبیه بوی میوه است

بالا