×

اطلاعیه ها

مشخصات خود را فراموش کردید؟

ایجاد حساب کاربری

درباره مجموعه ناوک شیمی


ناوک شیمی پخش بابهره گیری از تجربه 25 سال فعالیت در صنعت وبازرگانی پل ارتباطاتی بین  تولید کنندگان داخلی وخارجی است . تخصص اصلی مجموعه تامین وتوزیع موادشیمیایی صنایع مختلف به ویژه صنعت نساجی ، مواد غذایی و رزین های صنعتی است . نظر به اهمیت محصولات دانش بنیان بخشی از فعالیت های شرکت به توزیع وصادرات این گروه کالایی اختصاص دارد  .طراحی سیستم توزیع کالایی و ارایه مشاوره های فنی ومدیریتی  این امکان را فراهم آورده که بالغ بر سی نفر در شبکه ناوک شیمی پخش فعال باشند .برقرای ارتباط بین دانش نظری متخصصان و دانش ضمنی صاحبان تجربه مهمترین شایستگی این مجموعه محسوب می شود و مار اقادر می سازد تا پاسخگوی  نیازهای حال وآینده مشتریان خود باشیم .احترام به محیط زیست ، تلاش برای  ارتقای دانش مشتریان و ایجاد رابطه پایدار تجاری و پایبندی به اخلاق حرفه ای در کنار سود اقتصادی از اصول اساسی در ناوک شیمی پخش است .

فعالیت 2

متن جهت تست،متن جهت تست،متن جهت تست،متن جهت تست،متن جهت تست،متن جهت تست،متن جهت تست،

فعالیت 1

متن جهت تست،متن جهت تست،متن جهت تست،متن جهت تست،متن جهت تست،متن جهت تست،متن جهت تست،

فعالیت 4

متن جهت تست،متن جهت تست،متن جهت تست،متن جهت تست،متن جهت تست،متن جهت تست،متن جهت تست،

فعالیت 3

متن جهت تست،متن جهت تست،متن جهت تست،متن جهت تست،متن جهت تست،متن جهت تست،متن جهت تست،

عنوان

  • فعالیت1
  • فعالیت2
  • فعالیت3
  • فعالیت4
  • فعالیت5

25000+

شرح 1

150+

شرح2

9900+

شرح3

180+

شرح4
بالا